STRONA W PRZEBUDOWIEDodano: 15.12.2016
Jesteśmy obecnie w trakcie przebudowy naszej strony internetowej. Docelowo chcemy zorganizować stronę tak, żeby spełniała Państwa oczekiwania w pełnym zakresie. Zachęcamy do zaglądania i śledzenia naszej strony  na Facebooku/Przedszkole Publiczne nr32 Rzeszów ...
Przedszkole Publiczne nr 32, zlokalizowane jest na osiedlu Nowe Miasto przy ulicy Podwis?ocze 26 a. Jest to budynek pi?trowy, umiejscowiony w?ród bloków dziesi?ciopi?trowych a Gimnazjum nr 7. Wi?kszo?? przedszkolaków ucz?szczaj?cych do tej placówki, zamieszkuje przyleg?e bloki.
Na terenie posesji, znajduje si? pi?kny ogród, zw?aszcza wiosn? i latem, kiedy wszystkie krzewy i drzewka kwitn?. W ogrodzie tym jest kolorowy i niezb?dny sprz?t do zabaw ( dwie piaskownice, drabinki, rakieta, ?aweczki i stoliki ).
Realizacja: BigCom