Ogłoszenia i ważne informacjeAnimowane obrazki lato: Animowane gify i obrazki letnie pejzaże

            
JEST JUŻ Z NAMI !!!
 


ЦВЕТЕН МЕД - Играйте пъзел безплатно на Puzzle Factory

DRODZY PRZYJACIELE
DZIECI !!!


Znalezione obrazy dla zapytania 1%

Wszyscy chętni, którzy pragną przekazać 1% podatku mogą to zrobić
poprzez wpłacenie na konto Stowarzyszenia
"Przedszkola Przyszłości" 
ul. T. Rejtana 30, Rzeszów
(z dopiskiem PP 32).

Numer KRS 0000145905
Dzięki Państwa wsparciu możemy realizować marzenia naszych dzieci. 

Dziękujemy !!!
Policealne Studium ACADEMICA - Gratulacje
 

DRODZY ABSOLWENCI NASZEGO PRZEDSZKOLA - KOCHANE DZIECI !!!

 

 

Skończył się właśnie okres pięknych, dziecięcych lat, które mieliście przyjemność spędzić w naszym  przedszkolu. Mamy nadzieję, że spędziliście w przedszkolu lata, które przyniosły Wam wiele radości
i zadowolenia.
Już niedługo z przedszkolaków staniecie się uczniami. Szkoła to dla was wyzwanie. To miejsce gdzie będziecie mogli doskonalić swoje wiadomości
i umiejętności. Tam poznacie nowych przyjaciół i nauczycieli. Tam też, upłyną wam kolejne lata życia. Jesteśmy z was bardzo dumni. Jesteśmy też pewni, że poradzicie sobie na nowej drodze obowiązków szkolnych.
Życzymy Wam wielu sukcesów w nauce, abyście byli dumą dla rodziców
i przykładem dla innych dzieci.
Gratulujemy rodzicom tak wspaniałych, mądrych, twórczych i inteligentnych dzieci.

Życzymy wam słonecznych , bezpiecznych i  udanych wakacji.

Czytam, bo lubię!: WAKACJE !!!


W OKRESIE
OD 12 SIERPNIA 2020 r. DO 31 SIERPNIA 2020 r.
PRZEDSZKOLE JEST NIECZYNNE !!!
DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU
 

Wesołych Wakacji!!! | Przedszkole nr 14 w OświęcimiuWAKACJE !!!
 

Wakacje 2019: gdzie pojadą Polacy? - eGospodarka.pl - Raporty i ...

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
PODCZAS WAKACJI 

Decyzją Organu Prowadzącego ustalono, że w okresie wakacji (lipiec – sierpień 2020 r.) przedszkola, będą przez 6 tygodni prowadziły zajęcia dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do danej placówki; przez pozostały okres (2,5 tygodnia) pozostaną zamknięte.


Drodzy Rodzice!!!
Informujemy, że w okresie wakacji (lipiec – sierpień 2020 r.)  w porozumieniu z Radą Rodziców nasze

Przedszkole będzie pełnio opiekę w terminie  od 1.07.2020 r. do 11.08.2020 r. 


W OKRESIE OD 12.08.2020 r. DO 31.08.2020 r. PRZEDSZKOLE JEST NIECZYNNE

Informacja na temat funkcjonowania przedszkoli w okresie wakacji lipiec-sierpień 2020 r.
https://cloud2h.edupage.org/cloud/Przeszkola_wakacje_2020.pdf?z%3ABCMFUoIlYwYQsP9MQYkkOR3AcDUZJRM8e3Fgy2MVsCwfXe5rC3NxzwmRlzGOKMuaKampanie społeczne » Żywienie dzieci w żłobkach- zalecenia ...

UWAGA - opłaty za żywienie !!!

Dzienna opłata za wyżywienie dziecka od 6 maja 2020 r. wynosi więcej niż 6 zł dziennie 
i obejmuje koszt produktów zużytych do sporządzenia posiłków w wysokości faktycznych kosztów zużytego surowca zgodnie z normami żywieniowymi, na które się składa:
Śniadanie, II śniadanie, Obiad – zupa i II danie.
  Zwiększona opłata za żywienie spowodowana jest czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty ( mniejsza ilość dzieci w placówce)
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i obowiązuje w terminie
od 6 maja 2020 r. do odwołania.

Otwieramy przedszkola od 6 maja br. - Ministerstwo Edukacji ...
UWAGA - KOMUNIKAT!!!
 Drodzy Rodzice!
OD 6 MAJA 2020 r. PRZEDSZKOLE ORGANIZUJE OPIEKĘ DLA DZIECI, KTÓRYCH RODZICE ZADEKLAROWALI POWRÓT DO PRZEDSZKOLA
I SPEŁNIAJĄ PONIŻSZE KRYTERIUM

Zgodnie z wytycznymi GIS i MEN: Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu
i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 


PRZEDSZKOLE FUNKCJONUJE W REŻIMIE SANITARNYM I Z OGRANICZONĄ ILOŚCIĄ MIEJSC. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WYTYCZNYM W ZAKŁADCE DLA RODZICÓW - WYTYCZNE COVID-19
Rodzice są bezpośrednio odpowiedzialni za podjętą decyzję i zobowiązani do zapoznania się z procedurami przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola.
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men


Wykrzyknik Mark Interpunkcja - Darmowa grafika wektorowa na Pixabay
Szanowni Rodzice
W trosce o zdrowie i zachowanie reżimu sanitarnego w Przedszkolu Publicznym nr 32 od 6 maja 2020 r. stosuje się następujące zasady:
- Rodzic przyprowadzający i odbierający dziecko musi mieć maseczkę ochronną, rękawiczki oraz musi być zdrowy, 
- przy wejściu głównym do przedszkola należy zdezynfekować ręce,
- w szatni przebywa 1 Rodzic z dzieckiem zachowując dystans 2 m. i przebywa możliwie jak najkrócej,
- Rodzic nie przemieszcza się po terenie przedszkola,
- w miarę możliwości przyprowadza i odbiera dziecko jeden Rodzic,
- rodzic codziennie dostarcza do przedszkola oświadczenie o stanie zdrowia dziecka (do pobrania) 
http://www.przedszkole32.com.pl/public/scripts/ckeditor/plugins/
filemanager/userfiles/OŚWIADCZENIE_O_STANIE_ZDROWIA_DZIECKA_1.doc
- dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być zdrowe bez objawów chorobowych tj.: katar, kaszel, wysypka, ból brzucha, gorączka powyżej
37º C,

- dziecko  przy wejściu będzie mieć mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym,
- dziecko nie przynosi zabawek oraz innych przedmiotów, picia i jedzenia oraz słodkości,
- wymagane będą stałe godziny przyprowadzania i odbierania dzieci
z przedszkola wg deklaracji uczęszczania,

- dziecko jest odprowadzane na salę i przyprowadzane z sali przez Panią pełniącą dyżur w holu  przedszkola,
- w szatni przedszkola oraz przedsionku nie zostawiamy fotelików, rowerków itp. rzeczy,
- zakazuje się przebywania w ogrodzie przedszkolnym po odebraniu dziecka z przedszkola,
- nie obowiązuje dotychczasowy podział grupowy,
p
rzed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola Rodzic drukuje, wypełnia i przynosi deklarację
uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19 (do pobrania).
http://www.przedszkole32.com.pl/public/scripts/ckeditor/
plugins/filemanager/userfiles/Deklaracja_uczęszczania_-_
dyżur_COVID-19.doc
 
- procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola oraz pobytu dziecka w przedszkolu (do zapoznania się)
http://www.przedszkole32.com.pl/public/scripts/ckeditor/
plugins/filemanager/userfiles/PROCEDURA_PRZYPROWADZANIA_I_ODBIERANIA_DZIECKA_Z_PRZEDSZKOLA1.doc
 
Wytyczne MEN- https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja
 
WytyczneGIS- https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_przeciwepidemiczne_GIS_dla_przedszkoli_i_zlobkow_-_aktualizacja.pdf

 
Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach ...
ZAPRASZAMY RODZICÓW DO KORZYSTANIA Z NOWEJ ZAKŁADKI NA NASZEJ STRONIE - "KĄCIK RODZICA"


Dziękuję 1


Serdeczne podziękowania dla
Rady Rodziców za ufundowanie materiałów niezbędnych do odmalowania grupy IV i I.
PRAGNĘ POINFORMOWAĆ,  ŻE NASZE PRZEDSZKOLE 
W DNIU 18 KWIETNIA 2020 ROKU UZYSKAŁO CERTYFIKAT CHRONIMY DZIECI 

(SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE O PRZEDSZKOLU - OCHRONA DZIECI)
DYREKTOR PRZEDSZKOLA - ANNA WILK

 

Rodzicu 6-latka!

 Obserwuj gotowość szkolną Twojego dziecka.

Gotowość szkolna: jak wspierać dziecko? 

Pomoże Ci w tym artykuł przygotowany przez

  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2
w Rzeszowie
(zakładka Dla Rodziców - Przygotowanie sześciolatka)


Podobny obraz

http://www.ppp2.rzeszow.pl/
Grodzy Rodzice PPP nr 2 w Rzeszowie prowadzi już stacjonarną działalność, wszystkie szczegóły można uzyskać klikając w powyższy link.

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania: wyniki postepowania rekrutacyjnego
Szanowni Rodzice! 
klikając w poniższy link znajdziecie Państwo informacje dotyczące terminów rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2020/21:

https://naborp-kandydat.resman.pl/rzeszow/News
 

UWAGA - DRODZY RODZICE
Zamieszczamy listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do
Przedszkola Publicznego nr 32 w Rzeszowie  od 1.09.2020 r. 

w zakładce - WYNIKI REKRUTACJI.


 UWAGA: Rodziców, których dzieci nie zakwalifikowały się do żadnego przedszkola informujemy, że Gmina ma obowiązek wskazania miejsca realizacji edukacji przedszkolnej każdemu z nich. Stosowne pisma w tej sprawie będą do Państwa kierowane w drugiej połowie kwietnia.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ( Dz. U. z 2020 poz. 530) § 11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (…) wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów (…) podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych placówek.
Znalezione obrazy dla zapytania: stan epidemi w polsce
W związku z ogłoszeniem w dniu 20.03.2020 r. przez 
Rząd Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, informujemy, że od dnia 23.03.2020 r. DO ODWOŁANIA wszelkie sprawy załatwiane są telefonicznie lub e-mailowo. Przedszkole nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem. 
W związku z powyższym prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: (17) 748 33 91, 90, 92, 88 oraz drogą
e-mailową na adres: 
dyrektor@pp32.resman.pl lub sekretariat@pp32.resman.pl


 


 


AKTYWNY PRZEDSZKOLAK-INFORMACJA !
Podobny obraz
Program sportowy "Aktywny Przedszkolak"
Dzieci 6-letnie uczęszczające do naszego przedszkola

od dnia 9 stycznia do 25 czerwca 2020 roku
oraz od 7 września do 18 grudnia 2020 r.

będą realizowały bezpłatny program sportowy
"Aktywny Przedszkolak".

Zajęcia sportowe będą odbywały się w każdą środę
w godzinach od 11:10 do 11.50.

Cele:
1. Krzewienie wśród dzieci kultury fizycznej.
2. Dostarczanie radości i satysfakcji z udziału w zajęciach.
3. Podnoszenie stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
4. Rozwijanie zainteresowań sportowych z jednoczesnym wyrabianiem nawyków czynnego uprawiania ćwiczeń ruchowych.
5. Kształtowanie właściwej postawy społecznej w szczególności wyrabianie takich cech charakteru jak: aktywność, samodzielność, poczucie obowiązku.
6. Diagnoza sprawności fizycznej dzieci sześcioletnich.


Program realizowany będzie dzięki współpracy z Zespołem Szkół Sportowych  w Rzeszowie i Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Rzeszowie.

(Dzieci biorące udział w zajęciach muszą mieć zgody rodziców)
 

 
Znalezione obrazy dla zapytania: profilaktyka zdrowotna

Szanowni Rodzice!!!
Bardzo prosimy Rodziców o zapoznanie się z poniższym komunikatem.
https://rzeszow.uw.gov.pl/komunikaty/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie-informacja-mz/
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i realnym zagrożeniem pojawienia się przypadków zachorowań w Polsce, w przypadku wątpliwości podajemy Państwu kontakt do: 
infolinii uruchomionej przez MZ - https://dokumenty.men.gov.pl/Infolinia.jpg
komunikat  GIS - https://cloud5g.edupage.org/cloud
Stacji SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ - +48 668 958 999
Oddziału Zakaźnego (17) 224 02 92

SZANOWNI RODZICE, przede wszystkim zachowajmy  higienę i obserwujmy stan zdrowia dzieci! 

Jeżeli zaobserwujemy u dziecka niepokojące objawy, to nie posyłajmy go do przedszkola.

Profilaktycznie - Obrazek 2
 DBAJMY O ZDROWIE DZIECI!!!     

INFORMUJEMY RODZICÓW, ŻE OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PRZYPROWADZANIA DO PRZEDSZKOLA CHORYCH DZIECI, U KTÓRYCH WYSTĘPUJE PODWYŻSZONA TEMPERATURA, KASZEL, KATAR, BÓL GŁOWY, GARDŁA, CZY WYSYPKA.


Podobny obraz


 
 
 
 
PODZIĘKOWANIE !!!

Podobny obraz


Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom oraz Sympatykom naszego przedszkola
za przekazanie 1% podatku za rok 2018.

Uzyskana kwota 1 198,00 zł zostanie wykorzystana na doposażenie grupy III w nowe blaty
do stolików i zabawki.

Podobny obraz


PROSIMY O NIEBLOKOWANIE GŁÓWNEGO WJAZDU DO PRZEDSZKOLA
WÓZKI DZIECIĘCE I ROWERY POZOSTAWIAMY NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU Z UWAGI NA ZACHOWANIE CZYSTOŚCI

Znalezione obrazy dla zapytania uwaga


Szanowni Rodzice w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo
naszych wychowanków zwracamy się do Państwa
z prośbą 
o kategoryczny zakaz uczenia dzieci kodu do drzwi wejściowych, a także wczytywania kart  oraz prosimy o przyprowadzanie dzieci bezpośrednio do Sali
i oddanie dziecka pod opiekę nauczyciela.
 

Podobny obraz

PROŚBA DO WSZYSTKICH RODZICÓW !!!
Szanowni Państwo
w dniach kiedy odbywa się rytmika (tj. wtorki i czwartki) prosimy
o wybieranie dzieci z przedszkola 
od godziny 15.00 w celu pełnego oraz aktywnego korzystania z zajęć i propozycji jakie oferuje Pani prowadząca, a także na fakt że rytmika odbywa się w holu przedszkola.
Prosimy o uszanowanie i dostosowanie się do naszej prośby.


 Podobny obraz
Odbieranie dziecka z przedszkola!!! 
 Wszystkich Rodziców prosimy o zgłoszenie się 
 do nauczycieli poszczególnych grup w celu 
wypełnienia
OŚWIADCZENIA i wskazania osób (innych niż rodzice i opiekunowie prawni) upoważnionych do wybierania dziecka z przedszkola.
 
   
   Harmonogram schodzenia i rozchodzenia się dzieci 
  w roku szkolnym 2019/2020  
                                                                              
Podobny obraz

Schodzenie się dzieci do przedszkola
UWAGA - dzieci prosimy przyprowadzać do przedszkola najpóźniej do godziny 8.30 
 
Od 6.30 do 7.00 Wszystkie Grupy na Grupie III
Od 7.00 do 7.30 Grupa I i II na Grupie I
Od 7.00 do 7.30 Grupa IV i V na grupie IV

Rozchodzenie się dzieci z przedszkola
 
Od 15.30 do 17.00 Grupa II na grupie I
Od 16.00 do 17.00 Grupa V na grupie IV
Od 16.30 do 17.00 Grupa III na Grupie IV
 
 

Podobny obraz

TELEFONY DO ZGŁASZANIA NIEOBECNOŚCI DZIECI:
(17) 748 33 90 - KSIĘGOWOŚĆ
(17) 748 33 92 - INTENDENT


 
 

Harmonogram teatrzyków i audycji muzycznych
LUTY – CZERWIEC 2020
L.p Termin realizacji Teatrzyki Warsztaty edukacyjne Audycje muzyczne Filharmonia mobilna
1. Luty
  • 17 .02 gdz.10.30
O Plastusiu co zabłądził w lesie”.
  • 10.02. godz.8.30
Wyjazd na musical
„Czerwony Kapturek”
  06.02
 
26 luty
Yamaha
2. Marzec
  • 12.03 godz. 9.00
"Akademia Pana Kleksa”
09.03 od 9.00
„Chemia dla Smyka”


10.03.2020 WARSZTATY PRZYRODNICZE
"ŚWIAT MRÓWEK"


20.03.2020 r.
Profilaktyka zdrowotna
"Dbajmy o nasze zęby"

 
05.03  
3. Kwiecień
  • 8.04.2020 godz. 9.00
"BAJKI TUWIMA"
  • 15.04 godz.9.00
„Smog czy smok?”
  • 21.04.godz.8.45
Teatr muzyczny „Cudowna lampa Alladyna” - wyjazd
  02.04 08.04 godz,9.45
mobilna filharmonia
4. Maj
  • 18.05 godz.9.00
„Smok wawelski”
Centrum Wspierania Zmian Żywieniowych
 
07.05  
5. Czerwiec
  • 05.06 godz.9.00
‘Bezpieczna droga”.
3 czerwca 2020
Piknik Rodzinny
od godz. 16.00

 
04.06 08.06
mobilna filharmonia
 
 
        
 
 

Podobny obraz
Komunikat MEN
Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, że została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.
 
Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja ta została wybrana w konkursie MEN, realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia.


 

Znalezione obrazy dla zapytania opłaty

 OPŁATY ZA POBYT I ŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU DOKONUJEMY PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE: 
30 1020 4391 0000 6202 0187 6556
 PP 32 w Rzeszowie

PROSIMY PRZY DOKONYWANIU PRZELEWU O WPISANIE IMIENIA
I NAZWISKA DZIECKA ORAZ GRUPY.
 


 
WAŻNA INFORMACJA
 

Informujemy, że w naszym przedszkolu funkcjonuje ELEKTRONICZNY SYSTEM NALICZANIA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU.
Otwarcie drzwi nie jest jednoznaczne z zarejestrowaniem godziny wejścia/wyjścia.
Wejście rejestrujemy w następujący sposób, tzn. po wejściu do przedszkola i przebraniu dziecka prosimy o zaprowadzenie dziecka do Sali, a następnie zarejestrowanie godziny wejścia poprzez zbliżenie karty do czytnika znajdującego się obok drzwi w holu.
Wyjście rejestrujemy w następujący sposób, tzn. po odebraniu dziecka
z Sali i ubraniu dziecka w szatni prosimy o zarejestrowanie godziny wyjścia poprzez zbliżenie karty do czytnika znajdującego się obok drzwi w holu.

5 godzin bezpłatnej opieki, wychowania i nauczania w PP 32 trwa od 8.00 do 13.00.
 
Znalezione obrazy dla zapytania opłaty
Drodzy Rodzice
Prosimy o systematyczne sprawdzanie czystości skóry głowy i włosów
u dzieci. W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą,
należy o tym zawiadomić nauczyciela oraz podjąć wszystkie czynności prowadzące do likwidacji choroby.
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT WSZAWICY W ZAKŁADCE PUBLIKACJE !!!

Ta strona korzysta z cookies OK