Rozkład dnia

 


Znalezione obrazy dla zapytania: zapis dziecko      

 

  
GODZINY ROZKŁAD ZAJĘĆ
06:30 - 08:15   Schodzenie się dzieci
 Swobodne zabawy i spontaniczne działania w dowolnym     miejscu 
i w dowolnym towarzystwie. Eksploracja kącików –   inspiracja i obserwacja dokonywana przez nauczyciela.
    
Podobny obraz
08:15 - 08:30    Prace porządkowe
  Ćwiczenia ruchowe
  Wspólne zabawy ruchowe, improwizacje muzyczne 
  i  pantomimiczne.
Podobny obraz
08:30 - 09:00  Śniadanie
 Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne.   Dyżury przy stole – nakrywanie. Doskonalenie   umiejętności samodzielnego i estetycznego   spożywania   posiłku.

Podobny obraz
09:00 - 10:00
      Zajęcia edukacyjne
  Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu
 o  podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne,   ruchowe,  umuzykalniające:
 - wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci z wraz   z edukacją   matematyczną,
 - kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,   rozwijanie mowy,
 rozwijanie poczucia przynależności patriotycznych,   obywatelskich i rodzinnych,
 - wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
 - pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk     atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń, kształtowanie   sprawności fizycznej, wychowania przez sztukę (muzyka i   śpiew, pląsy i tańce), gry i zabawy ruchowe,
 obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i ogrodnicze.

Podobny obraz
10:00 - 10:15  Drugie śniadanie  Znalezione obrazy dla zapytania owoce migające
10:15 - 11:15  Zabawy w ogrodzie
 Spacery, wycieczki

 - gry i zabawy ruchowe,
 - obserwacje przyrodnicze,
 - prace gospodarcze i ogrodnicze.
11:15 - 11:30  Przygotowanie do obiadu
 Czynności porządkowo-higieniczne: mycie rąk, nakrywanie   do stołu
11:30 - 12:00  Obiad – I danie, zupa
12:00 - 13:30  Starszaki - Zajęcia edukacyjne. Słuchanie lub ciche   czytanie. Praca   indywidualna
 Zajęcia reedukacyjne
  Zadania indywidualne:

 - ciche czytanie, pisanie, słuchanie,
 - manipulowanie – zależne od możliwości psychofizycznych   dziecka,
 - zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem komputera,
 - praca wyrównawcza, indywidualna z dzieckiem.  

Maluchy 
- od ok. godz.12.15 do 13.30 relaks poobiedni:   słuchanie   bajek,   muzyki  relaksacyjnej
Znalezione obrazy dla zapytania zabawy dzieci
13:00 - 13:30  Starszaki - Swobodne zabawy
 - eksploracja kącików,
 - budzenie zainteresowań technicznych - zabawy   konstrukcyjne.

Podobny obraz
13:30 - 14:00  Przygotowanie do obiadu - czynności higieniczne
 Obiad – II danie
 Dbałość o estetykę jedzenia.
14:00 - 15:30  Zabawy w ogrodzie, w sali 
 - gry i zabawy ruchowe,
 - obserwacje przyrodnicze,

 
15:30 - 17:00
 
 Gry i zabawy ruchowe według uznania dzieci
 Prace porządkowe
 Rozchodzenie się dzieci

 

Znalezione obrazy dla zapytania: zapis dziecko

 

 

Ta strona korzysta z cookies OK